Hàng Bình Dân

Tin mới nhất (Newsflash)

Thông báo khẩn

Kính báo Quí khách hàng

Do thời gian gần đây, chúng tôi chuyển trang web về lưu dữ liệu tại nhà cung cấp dịch vụ HOSTVN.com nên đã xảy ra một số trường hợp khách hàng không thể mở hay truy cập được trang web của chúng tôi. Theo giải thích của kỹ thuật từ dịch vụ này thì IP của Quí khách đã nằm trong danh sách chống spam ddos virus ...

Như vậy, tại thời điểm đường mạng của Quí khách đang mang IP đó sẽ không truy cập được vào trang web hangbinhdan.com (và hoàng loạt trang web có data nằm tại HOSTVN.com của cả các công ty khác).

Để khắc phục vấn đề bảo mật này, Quí khách xin dành 2 phút để tắt và bật lại modem mạng internet tại nơi Quí khách đang sử dùng hoặc, cung cấp IP WAN đường mạng đó tới kỹ thuật của HOSTVN để được gỡ bỏ khóa chặn IP của họ.

Xin Quí khách thông cảm cho sự bất tiện của tính năng an toàn bảo mật này.

hangbinhdan.com

 

 

Thanh toán đảm bảo

baokim_chungnhan

Thanh toán trực tuyến

baokim_thanhtoan
Thanh toán ngân lượng

Your IP Address

54.196.201.241

HBD on facebook

Trang chủ arrow Tài liệu tham khảo arrow Tổng hợp Tra cứu các dịch vụ chuyển phát nhanh
Tổng hợp Tra cứu các dịch vụ chuyển phát nhanh

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tra cứu chi phí vận chuyển và các dịch vụ khác kèm theo

Xin Qu� kh�ch h�y lưu � v� t�m hiểu dịch vụ n�y để khi h�ng h�a được Qu� vị mua tại hangbinhdan.com sẽ được c�c h�ng vận chuyển �p dụng như thế n�o.

Khuyến nghị từ ph�a hangbinhdan.com sau những sự cố thiệt hại của c�c c�ng ty chuyển ph�t nhanh g�y ra, Qu� kh�ch n�n t�nh th�m khoản chi ph� bảo đảm bưu kiện để khi c� mất m�t th� gi� trị h�ng h�a sẽ được c�c c�ng ty n�y đền b� một c�ch hợp l� cho Qu� kh�ch.

Bưu điện th�nh phố H� Nội

http://www.hnpt.com.vn/Main/Index.aspx?P=1&I=12&C=2

C�ng ty cổ phần chuyển ph�t nhanh bưu điện EMS

http://www.vnpost.vn/Portals/0/Tailieu/557-QD-KDTT.pdf

C�ng ty cổ phần Quốc tế Tiến Th�nh

http://ttc.com.vn/home/detail.asp?iData=995&iCat=562&iChannel=49&nChannel=Products

Tiếp tục cập nhật

 

 
< Trước   Tiếp >

Trả lời trực tuyến

Bán hàng và Tư vấn
04 62 732 782 
 
Bán hàng
 
Bán hàng
 
Bán hàng