Legal

Chúng tôi là ai

Địa chỉ website của chúng tôi là hangbinhdan.com

Truyền thông

Nếu bạn tải ảnh lên website, bạn nên tránh tải ảnh có chứa dữ liệu vị trí định vị (EXIF GPS). Khách truy cập website có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ các hình ảnh trên website.

Cookie

Nếu bạn để lại bình luận trên trang của chúng tôi, bạn có thể lựa chọn lưu tên, địa chỉ email và website trong cookie. Điều này giúp thuận tiện cho bạn vì bạn không cần phải nhập lại thông tin khi bình luận lần sau. Những cookie này có thời hạn một năm.

Khi bạn truy cập trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định liệu trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập có thời hạn hai ngày, và cookie tùy chọn màn hình có thời hạn một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, đăng nhập của bạn sẽ được duy trì trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản, cookie đăng nhập sẽ được gỡ bỏ.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và chỉ chỉ ra ID bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ các website khác

Các bài viết trên trang này có thể bao gồm nội dung nhúng (ví dụ như video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung nhúng từ các website khác hoạt động hoàn toàn giống như thể khách truy cập đã đến thăm website khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung nhúng đó, bao gồm cả việc theo dõi tương tác của bạn nếu bạn có tài khoản và đang đăng nhập vào website đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được gửi trong email đặt lại.

Chúng tôi giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu

Nếu bạn để lại một bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó được giữ lại vô thời hạn. Điều này giúp chúng tôi nhận ra và phê duyệt bất kỳ bình luận theo dõi nào tự động thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào (trừ khi họ không thể thay đổi tên người dùng). Quản trị viên website cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang này, hoặc đã để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận một tệp được xuất của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi bắt buộc phải giữ vì mục đích hành chính, pháp lý, hoặc an ninh.

Dữ liệu của bạn được gửi đi đâu

Bình luận của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện spam tự động.